REGULAMIN OGÓLNY

Postanowienia ogólne:
1. Gra internetowa Wizards-RPG dostępna jest pod adres wizards-rpg.pl i prowadzona jest przez:

Mateusz Terlikowski
Kańkowo 66, 07-320 Małkinia Górna
kontakt: kontakt@wizards-rpg.pl
2. Dokument ten, jest zbiorem informacji, zakazów, nakazów i praw, które mają na celu zapewnienie wszystkim użytkownikom gry Wizards RPG, jak największej satysfakcji z gry.
3. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone są przez Administratora.
Kopiowanie treści strony, traktowane będzie jako kradzież.
4. Wszelkie działania, niezgodne z Prawem Polskim, będą karane natychmiastowo.
a) Współudział w przestępstwie będzie karany jednakowo jak samo przestępstwo.
b) Ukrywanie przestępstwa traktowane jest jako współudział.
5. Rodzaj i długość kary, jest zależna od „wagi” przewinienia.
6. Regulamin obowiązuje wszystkich, bez względu na rangi.

1. Rejestracja:
1.1. Każdy użytkownik ma prawo posiadać tylko JEDNO konto, a co za tym idzie- na jedno IP przypada jeden adres e-mail i jeden nick.
Zakładanie multikont jest surowo zabronione. Każdy użytkownik może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto. Jeżeli grasz wspólnie z np. siostrą, bratem, kuzynem itp. należy to zgłosić do któregoś rangowego.
1.2. Przekazywanie haseł do swoich kont, udostępnianie konta osobom trzecim, korzystanie z cudzego konta, włamania, kradzieże i oszustwa karane są natychmiastowym banem.
1.3. Kupowanie i sprzedawanie kont, przedmiotów, złota i innych dóbr cyfrowych dostępnych w grze, jest surowo zabronione.
1.4. Zabronione jest używanie programów umożliwiających zdalne korzystanie z konta osobom trzecim.

2. Nazwy użytkowników:
2.1. Nick nie może zawierać więcej niż 2 te same znaki obok siebie oraz inne litery nie mogą być przesadnie wydłużone. np. Haarrry oraz nie może być zbudowany w takim typie jak ten xxpiotrekxx.
2.2. Nie wolno używać wieloczłonowych Nicków np. AlaMaKota, dozwolone jest tylko imię i nazwisko np. JanKowalski lub Jan Kowalski.
2.3. Nie może zawierać elementów obraźliwych takich jak np. niecenzuralne wyrazy, sformułowania itp.
2.4. Nie może obrażać innych użytkowników, religii, mniejszości narodowych itp.
2.5. Niedozwolone jest używanie w nazwie użytkownika jakichkolwiek emotek, przecinków, serduszek, liczb itp.
2.6 Nick może zawierać znaki polskie, diakrytyczne, nie może jednak zawierać tylko liter wielkich np. HARRY.
2.7. Nick nie może być przypadkowym ciągiem liter
2.8. Nick nie powinien zawierać imion i nazwisk z Książek z serii HP. Dopuszczalne jest jedynie samo nazwisko lub samo imię.
2.9. Nick nie może być napisany w postaci fali(tzw. pokemona). Każda duża litera jest traktowana jako nowy człon, np. ArNoLd: Ar-1 No-2 Ld-3.
2.1.1 Złamanie jakiegokolwiek punktu tego regulaminu, spowoduje brak akceptacji Nicku.

3. Korzystanie z konta
3.1. Wykorzystywanie błędów gry tzw. bugów jest zabronione. 
3.2. Gracz winien niezwłocznie zgłosić wszelkie błędy, jakie napotka w grze administracji.
3.3. Pushing, bashing i boost, będzie karane banem. 
3.4. Użytkownik ma prawo do wykorzystywania wszelkich dóbr i atutów gry, z zastrzeżeniem przestrzegania regulaminu.
3.5. Gracz ma obowiązek zgłaszać Administracji wszelkie przypadki łamania regulaminu.
3.6. Każdemu osądzonemu przysługuje prawo do odwołania się od wykonanej na nim kary.
a) Odwołanie się od kary, musi być poparte dowodami, tj. screenshot. 
b) Powoływanie się na inne łamiące regulamin osoby jest równoznaczne z pozbawieniem się prawa do obrony.
c) Powoływanie się na wcześniejsze, własne wykroczenia, jest równoznacznie z pozbawieniem się prawa do obrony.

4. Rangi
4.1. Do utrzymywania porządku na forum i grze, powołane są specjalne rangi funkcyjne, tj:
-Dyrektor
-Vice Dyrektor
-Profesor
-Prefekt Naczelny
-Prefekt

5. Monety
5.1. Monety są płatną walutą dostępną w grze, zakup monet odbywa się za pośrednictwem serwisu hotpay.pl
5.2. Monety są produktem cyfrowym, użytkownik ma możliwość wykorzystania ich natychmiast po zakupie. Akceptując regulamin użytkownik oświadcza, że rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy zakupu monet.
5.3. W przypadku zablokowania konta z powodu naruszenia regulaminu, użytkownik nie ma prawa do zwrotu płatności za niewykorzystane monety.
5.4. Adres mailowy do reklamacji i zwrotów: bok@wizards-rpg.pl

Postanowienia Końcowe: 
1. Akceptacja regulaminów niezbędna jest do użytkowania gry. 
2. Regulamin gry Wizards RPG, wraz ze wszystkimi naniesionymi poprawkami, obowiązuje dokładnie od momentu ukazania się. Wszelkie aktualizacje dostępne będą na forum gry.
3. Nieznajomość regulaminów, nie zwalnia z ich przestrzegania. 
4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.

REGULAMIN FORUM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ad.1.1.
Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z wszelkich zasobów forum, w tym: prac zamieszczonych przez graczy, w celu dalszego rozbudowywania gry/forum/etc. (punkt obejmuje działy: Pomysły, Błędy, oraz wszelkie posty mające istotne znaczenie dla gry/forum/etc.)
§ 1.
1. Dokument ten jest zbiorem informacji, nakazów oraz zakazów mających na celu zapewnienie wszystkim Użytkownikom Forum Gry Wizards RPG możliwie największej przyjemności z jego użytkowania.
2. Zbiór przepisów dotyczy każdego gracza bez względu na rangę. 
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
4. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian. 
II. ZAKŁADANIE TEMATÓW
§2.
1. Zanim założysz temat upewnij się, że kwestie, które chcesz poruszyć nie zostały zapisane już wcześniej. Przeszukaj forum pod kątem interesującego Cię zagadnienia.
2. Tematy dotyczące tego samego wątku będą łączone lub kasowane. W przypadku kasacji, zostawiany jest temat najaktywniejszy.
§ 3.
Długotrwałe ponawianie kasowanego lub blokowanego tematu traktowane jest jak spam.
III. PISANIE POSTÓW
§ 4.
1.Każdy Użytkownik Forum, korzystając z przyznanych mu uprawnień, może zabierać głos w dyskusjach toczonych na Forum.
2. Na forum, obowiązują wszelkie zasady polskiej ortografii, interpunkcji i gramatyki, itd. 
§ 5.
1. Użytkownik włączający się w dyskusję na konkretny temat ma obowiązek trzymania się go.
2. Posty odbiegające od głównego tematu bądź rozbijające jego strukturę tematyczną będą kasowane.
§ 6.
Długotrwałe ponawianie kasowanego lub blokowanego w edycji posta traktowane jest jak spam.
IV. ZAKAZY, NAKAZY ORAZ OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA FORUM
§7.
1. Na forum zabrania się: 
- spamowania/wysyłania wielokrotnie tej samej wypowiedzi
- stosowania wulgaryzmów, również w formie ocenzurowanej (np. za pomocą "****"). 
- nadużywania tzw. emotek i opcji kolorowania, powiększania etc., służą one do podkreślenie istotnych fragmentów
- ubliżania, poniżania, oczerniania etc. innych graczy
- reklamowania innych portali oraz gier o tematyce HP
- wklejania pełnej treści artykułów, wierszy, piosenek etc - wystarczy interesujący Cię fragment.
- opisywania scen erotycznych bądź uważanych za nieodpowiednie/niesmaczne/odrażające etc.
- propagowania treści niezgodnych z prawem (pornografia, kradzieże- piractwo komputerowe), a co za tym idzie umieszczania wskazówek dostępu do takich materiałów. 
- Wchodzenia do nieswojego dormitorium, pisania w nim postów, wątków i brania udział w ankietach. Grach łamiący ten zakaz, może zostać zbanowany.
2. Za łamanie jakichkolwiek zasad, rangowi mają prawo nałożyć na użytkownika karę w postaci czasowego, lub stałego bana.
V. AVATARY
1.Nie powinien przekraczać wymiarów 200x200
2.Maksymalny rozmiar 100 kb.
3.Nie wolno umieszczać treści, które obrażają mniejszości narodowe, czyjąś religię, daną osobę itp.
4.Nie wolno wstawiać awatarów przedstawiających treści pornograficzne,erotyczne itp.
5.Nie wolno posiadać awatarów z przekleństwami.
6.W przypadku złamania któregokolwiek z punktów rangowy najpierw skontaktuje się z taką osobą na PW i prosi o zmianę awatara na właściwy. Czas na zmianę wynosi 1 dzień od przeczytania wiadomości. W przypadku odmowy bądź nie dotrzymania terminu av zostaje usunięty przez dyrektora a na użytkownika zostaje nałożona kara.
VI. SYGNATURY
1.Nie powinna być dłuższa niż 800 znaków. 
2.Maksymalna ilość linii w podpisie wynosi 10. 
3.Nie wolno pisać gigantyczną czcionką, bardzo rażącym kolorem.
4.Używanie BBCode jest dozwolone.
5.Nie wolno umieszczać treści, które obrażają mniejszości narodowe, czyjąś religię, daną osobę itp.
6.Nie wolno wstawiać treści pornograficznej, erotycznej itp.
7.Nie wolno używać przekleństw w sygnaturce.
8.Nie wolno wklejać żadnych linków do innych forów, gier itp.
9.W sygnaturce można dodawać obrazki, nie przekraczające: szerokość- 500px; wysokość - 200px; waga obrazków - 60 kb-av.
UWAGA!: Nie dotyczy gifów, jednakże tu jest limit 1 ruchomego obrazka w sygnaturce. Wys. i szer. pozostają bez zmian.
10. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów rangowy najpierw skontaktuje się z taką osobą na PW i prosi o zmianę sygnatury na właściwą. Czas na zmianę wynosi 1 dzień od przeczytania wiadomości. W przypadku odmowy bądź nie dotrzymania terminu sygnatura zostaje usunięta przez rangowego a użytkownik zostaje za to ukarany.
VII. SANKCJE
§10.

Wielkość kary zarządzonej za łamanie zasad korzystania z forum, zależy od osoby ją wyznaczającej, a także wykroczenia

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: Polityka prywatności